Kontakt

GRANMAR Sp. z o.o.

Dyrektor dr inż. Jerzy Panek

ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków

tel. (12) 427 20 52
tel./fax (12) 422 15 20
fax. (12) 427 33 65
NIP: PL 677-002-39-51
Regon: 350515204

e-mail: jpanek@granmar.krakow.pl