KOMPLETNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO, CERAMICZNEGO, GÓRNICTWA ETC.

Oczyszczalnie wód z produkcji kamieniarskiej, ceramicznej, z płuczek kruszywa, węgla etc. pozwalają na recykling wody produkcyjnej, minimalizację objętości odpadu i optymalną ochronę środowiska.
Oczyszczanie ścieków oparte jest na procesach chemicznych (koagulacja, flokulacja) i mechanicznych (odwadnianie zagęszczonego szlamu w filtroprasach).
Rodzaj i wielkość instalacji dobierane są w zależności od ilości i rodzaju ścieków do przeróbki.
Projekt obejmuje również dobór materiałów eksploatacyjnych (flokulant, płótna filtrujące etc.).
Nasze oczyszczalnie pracują w zakładach kamieniarskich i ceramicznych, wyróżniają się prostota obsługi
i bezawaryjnością.
Dla przemysłu mineralnego (płukanie żwiru i piasku, produkcja kaolinu, płukanie węgla etc.) oferujemy filtroprasy o ilości do 100 płyt o wymiarach do 2,0 x 2,0 m i specjalne pompy wirowe wysokociśnieniowe.